CIRKUS

Det svåraste tricket
är att ställa sig på huvet
just när hjärtat gläntar,
försiktigt skaka så att svidet trillar ut

Efteråt sockerdrickickkicka
eller 7up

Jag går nu.

Annonser